Klinika Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka > Kontakt

Wykaz numerów telefonicznych

w Centrum Medycznym Dąbrowa-Dąbrówka

Szpital Jednego Dnia
81-589 Gdynia
ul. Sojowa 33c
klinika@dabrowka.net

Gabinet Nr tel.
Rejestracje
(budynek główny
ul. Sojowa 22)
Poradnia Ogólna I 58 669 20 10
lek. med.
Joanna Sabramowicz
lek. med.
Anna Pogonowska-Prabucka
lek. med.
Ewa Malinowska
Poradnia Ogólna II 58 669 20 12
lek. med. Elżbieta
Rosińska-Śledź
lek. med. Grażyna
Sakowicz-Tomczak
lek. med.
Joanna Okulska
Poradnia dziecięca 58 669 20 20
lek. med.
Bożena Sobierajska
lek. med.
Longina Korzecka
lek. med. Danuta
Reszczyńska
lek. med. Danuta
Seklecka-Galińska
Poradnie specjalistyczne
Chirurgia dziecięca 58 669 20 20
Okulistyka 58 669 20 80
Okulistyka dziecięca 58 669 20 80
Kardiologia 58 669 20 80
Neurologia 58 669 20 80
Rehabilitacja 58 669 20 22
Laryngologia 58 669 20 12
Pulmonologia 58 669 20 12
Ginekologiczno-położnicza 58 669 20 18
Gabinet Zabiegowy
(Sojowa 22)
58 669 20 25
Rejestracja
ul. Sojowa 24
Poradnie specjalistyczne
Endokrynologia 58 669 20 30
Medycyna pracy 58 669 20 30
Reumatologia 58 669 20 30
RTG 58 669 20 35
Rejestracja
ul. Sojowa 33c
Poradnie specjalistyczne
Onkologia 58 669 06 30
Chirurgia ogólna 58 669 06 30
Chirurgia onkologiczna 58 669 06 30
Gastroenterologia 58 669 06 30
Ortopedia 58 669 06 30
Pracownia endoskopowa 58 669 06 30
Urologia 58 669 06 30
Szpital Jednego Dnia Dyżurka lekarska 58 669 06 33
Dyżurka pielęgniarek 58 669 06 32
Administracja Dyrektor:
lek. Andrzej Chrostowski
58 669 06 12
Kierownik Administracyjny:
Irena Rein
58 669 06 11
Sekretariat:
(Sojowa 22)
Bożena Czoczys
58 669 20 36
Sekretariat fax
(Sojowa 22)
58 669 20 39
Sekretariat:
(Sojowa 33c)
Dagmara Krason
58 669 06 20
Sekretariat fax
(Sojowa 33c)
58 669 06 36
Księgowość 58 669 06 13
58 669 06 14